Verkeersveiligheid

Expertise

De onderzoekslijn 'strategische analyse' concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn 'risico- en evaluatiestudies' concentreert zich vooral op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid.

Trefwoorden

beleidsmonitoring, rijsimulatoronderzoek, risico- en evaluatiestudies, verkeersgedrag, verkeersveiligheid

Verantwoordelijke

Tom BRIJS

Medewerkers

 • Salem BEYENE
 • Tom BRIJS
 • Kris BRIJS
 • Nesrin BUDAK
 • Veerle COPS
 • Ariane CUENEN
 • Tim DE CEUNYNCK
 • Bart DE VOS
 • Solomon DENSU
 • Hélène DIRIX
 • Ehitayhu HAGOS
 • Elke HERMANS
 • Sarah HERSHKO
 • Jana HOREMANS
 • Wisal KHATTAK
 • Wondwesen MAMO
 • Dinh Vinh Man NGUYEN
 • Nguyen Hoai PHAM
 • Evelien POLDERS
 • Veerle ROSS
 • Yanchao SONG
 • Thomas STIEGLITZ
 • Ward VANLAAR
 • Rui ZHANG

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht