Hoe een beurs oprichten?

WAT LEVERT SCHENKEN AAN UHASSELT Ù OP?

Om te beginnen: u heeft onze dankbaarheid. Dankzij onze schenkers kunnen wij als UHasselt méér. Uw bijdrage – klein of groot – wordt dan ook enorm geapprecieerd door onze studenten, onze onderzoekers en onze medewerkers.

HOE EEN BEURS OPRICHTEN?

Er zijn verschillende manieren om UHasselt via het Universiteitsfonds te steunen:

 • U kan een beurs aan UHasselt oprichten door te vernoemen in uw testament (handgeschreven en/of notarieel testament).
 • U kan bij leven een beurs aan UHasselt oprichten. Hier maakt u zelf de impact van uw engagement mee.
 • U kan natuurlijk ook schenken zonder specifiek doel – dus niet specifiek voor een beurs, maar aan het Universiteitsfonds in het algemeen. Deze schenking kan financieel zijn, alsook een handgift (bvb. waardevolle collectie munten, boeken,...)
 • Levensmoment: u kan uw familie of vrienden vragen om in plaats van bloemen of een geschenk een schenking te doen aan UHasselt. De schenker ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Levensmomenten kunnen een geboorte, babyborrel, verjaardag, huwelijk, jubileum, pensioenering zijn. Maar ook bij het overlijden van een dierbare kan u beslissen een bepaald fonds te steunen.

HOE KAN U SCHENKEN?

 • Via overschrijving op het IBAN-rekeningnummer BE36 4532 5278 1181
  (BIC-code KREDBEBB).
 • Vermeld steeds bij overschrijving de naam van het doel waaraan u schenkt.
 • Giften vanaf 40 euro zijn 45 % fiscaal aftrekbaar.
  Een schenking van 100 euro kost jou dankzij het fiscale attest dan slechts 55 euro.
 • UHasselt bezorgt u één keer per jaar een fiscaal attest.

Liever eerst praten? Contacteer ons gerust voor een afspraak.

0% OVERHEADKOSTEN

UHasselt houdt 0%  overheadkosten in. Iedere euro die u schenkt gaat integraal naar uw gekozen doel.