projectmedewerker slimme architectuur opleidingenportfolio

Over de functie

Als projectmedewerker

 • ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkpakketten zoals beschreven in het project. Deze werkpakketten omvatten
  • een analyse van het huidige opleidingsaanbod met het oog op de ‘unbundeling’ van de opleidingsprogramma’s en trajecten;
  • een stakeholdersanalyse i.f.v. noden en  wensen, skills …;
  • het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe ‘opleidingen’architectuur
  • het ontwikkelen en piloteren van verkorte opleidingsprogramma’s.
 • rapporteer je aan de vice-rector Onderwijs middels de coördinator projecten Voorsprongfonds over de voortgang van het project.
 • onderhoud je intern goede contacten met de directies Onderwijs, met de directeur School of Expert Education en met de Onderwijsraad.
 • volg je via diverse kanalen ontwikkelingen omtrent gepersonaliseerd en levenslang/-breed leren accuraat op en rapporteer je hierover aan de coördinator projecten Voorsprongfonds.
 • neem je deel aan extern overleg omtrent flexibele opleidingstrajecten en levenslang en –breed leren.

Over ons

Vanuit haar ambitie om vooruitstrevend onderwijs te bieden, is het de ambitie van UHasselt om via een nieuwe en slimme architectuur van haar opleidingsaanbod (opleidingenportfolio) het huidige onderwijsaanbod flexibel te ontsluiten voor alle studenten (initiële en levenslange leerders). De nieuwe architectuur moet toelaten op een rationele wijze (onderwijs)loopbanen interdisciplinair en gepersonaliseerd in te kleuren. Tegelijk moet een dergelijke architectuur snel kunnen inspelen op behoeften van de arbeidsmarkt of van de samenleving.

Binnen het huidige project in het kader van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs (november 2021 - oktober 2023) zal UHasselt naast het ontwerp van een nieuwe architectuur opleidingenportfolio enkele pilots voor micro-credentials opzetten.

Om deze ambitie waar te maken, is UHasselt op zoek naar een Projectmedewerker met een sterk analytisch vermogen.

Over jou

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt inzicht in het opleidingsaanbod hoger onderwijs, meer specifiek de context van het academisch hoger onderwijs. Ervaring met opleidingsprofielen is een meerwaarde.
 • Je kan via gerichte vraagstelling en een actieve luisterhouding diepte-interviews met diverse stakeholders voeren.
 • Je beschikt over een groot analytisch vermogen, waarbij je een complexe problematiek kan herformuleren naar hanteerbare vragen.
 • Je kan op basis van de informatie bekomen uit analyse en literatuur komen tot een goed onderbouwd en geïntegreerd ontwerp.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het project, inclusief de pilots die binnen dit project worden uitgevoerd.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens klasse 5.
We bieden jou een contract bepaalde duur van 1 jaar in een halftijdse tewerkstelling, dat verlengd wordt in het geval van een gunstige evaluatie tem uiterlijk 15 oktober 2023.

Solliciteer voor deze functie

Deze vacature is niet meer beschikbaar. Bekijk hier al onze openstaande vacatures.

Terug naar het Vacatures overzicht