docent (tenure track) Kwantumtechnologie voor ruimtevaarttoepassingen

Over de functie

Onderwijsopdracht

Je verzorgt kwaliteitsonderwijs, voornamelijk in de bachelor fysica en draagt bij tot het ontwikkelen en doceren van nieuwe opleidingsonderdelen in de Master Materiomics van de Faculteit Wetenschappen. Je maakt de studenten vertrouwd met de huidige evoluties in kwantum‑ en kwantum engineering. In overleg met de vakgroep fysica zal je mogelijk ook actief bijdragen aan cursussen in andere opleidingen. In het kader van de voortdurende evolutie van de curriculumvernieuwing in het onderwijs wordt bovendien van je verwacht dat je nieuwe cursussen ontwikkelt.

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksthema's hebben betrekking op kwantumfysica en ruimtewetenschapsinstrumentatie. Je bent verantwoordelijk voor de conceptualisering, ontwikkeling en realisatie van op kwantumtechnologie gebaseerde magnetische veldsensoren en andere kwantuminstrumenten voor toepassingen in de ruimtewetenschap. Door gebruik te maken van de wetenschappelijke achtergrond die is ontwikkeld aan de Faculteit Wetenschappen van de UHasselt, ontwerp je optimale sensorconfiguraties en detectieprotocollen die de beste prestaties mogelijk maken.
Je bent ook sterk betrokken bij de voorbereiding van nationale en internationale projecten, in samenwerking met internationale academische en industriële partners. De verwachte output zal bestaan ​​uit publicaties, octrooien maar ook industrieel relevante prototypes. Er wordt van je verwacht dat je een sterk en internationaal erkend team opbouwt en leidt, dat deel uitmaakt van de Space Physics-divisie van BIRA-IASB, evenals de onderzoekseenheid Quantum Science and Technology die is ingebed in IMOMEC, het materiaalonderzoeksinstituut van de UHasselt.

Over ons

De vakgroep Fysica, de Faculteit Wetenschappen van Universiteit Hasselt en het departement Ruimtefysica van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie (BIRA-IASB) openen de volgende voltijdse vacature (100%). De functie bestaat uit 2 gerelateerde aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid. FED-tWIN is een nieuw federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van duurzame samenwerkingen tussen een federale wetenschappelijke instelling en Belgische universiteiten. BELSPO financiert gemeenschappelijke onderzoeksprofielen. 

Deze vacature wordt geopend binnen het onderzoeksprofiel Prf-2021-040 en het wetenschappelijk domein ScD-2021-00 van het FED-tWIN funding programme. De kandidaat zal het FED-tWIN onderzoeksprofiel implementeren in UHasselt (50%) en bij BIRA-IASB (50%).

Vooruitgang in kwantumtechnologieën opent nieuwe opkomende toepassingen in detectie en metrologie. Deze domeinen zijn van bijzonder belang voor zowel de Universiteit Hasselt als BIRA‑IASB. In deze context hebben BIRA‑IASB en UHasselt een FEDtWIN onderzoeksprofiel bepaald met als doel een duurzame onderzoekssamenwerking tot stand te brengen op het gebied van ruimte‑instrumentatie gebaseerd op kwantumtechnologie, met een bijzondere nadruk op kwantummagnetometrie. In ruimere zin zijn deze toepassingen ook van belang voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de UHasselt, aangezien zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van instrumenten.
De faculteit Wetenschappen zal zich richten op de fundamentele aspecten van kwantumtechnologie, zoals spin‑fysica, kwantumprotocollen en materiaalaspecten. Het BIRA zal focussen op de ontwikkeling van op kwantumtechnologie gebaseerde instrumenten, de engineering daarvan en de integratie in ruimtewetenschap/dienstmissies.

Over jou

 • Je hebt een doctoraat in één van de volgende domeinen: kwantum magnetometrie, experimentele kwantumfysica, device fysica of ingenieurswetenschappen. Je behaalde je doctoraat max. 12 jaar geleden voor indiening van je sollicitatiedossier, mits uitzonderingen (verlenging wegens zwangerschap, ouderschapsverlof, adoptieverlof, langdurige ziekte: zie detaials artikel 14 van de wet). Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid wegens zwangerschap, ouderschapsverlof of adoptieverlof, alsook voor elke langdurige afwezigheid wegens ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid wegens ziekte van een familielid van de eerste graad.
 • Je hebt ten minste drie jaar onderzoekservaring na het behalen van het doctoraat en ten minste zes jaar onderzoekservaring op het gebied van magnetometrie. Ervaring op het gebied van ruimtefysica en techniek van ruimtevaartuigen strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over aantoonbare expertise op het gebied van de ontwikkeling van magnetometers en kwantumuitleesprotocollen voor de werking daarvan. Verder is het van essentieel belang dat je een technische achtergrond op hoog niveau hebt, zodat je de beginselen van de fysische werking kunt overbrengen op het ontwerp en de constructie van elektronica. Je moet in staat zijn de elektronische printplaten van het apparaat te modelleren en moet deskundig zijn op het gebied van elektromagnetische ruis en afscherming.
 • Ervaring met onderwijstaken en begeleiding van doctoraatsstudenten strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een brede wetenschappelijke interesses, zodat je een verband kan leggen tussen de belangrijkste gebieden van het onderzoeksprofiel, d.w.z. instrumenten voor ruimtefysica en geavanceerde kwantumprincipes. Je moet je ook snel vertrouwd kunnen maken met nieuwe wetenschappelijke domeinen.
 • Sterke wiskundige, probleemoplossende vaardigheden en programmeren (Python, Comsol, Matlab) zijn een meerwaarde.
 • Het vermogen om wetenschappelijke methoden en resultaten naar praktische toepassingen te exporteren is een voordeel. Ervaring in samenwerking met de industrie is een meerwaarde.
 • Je bent collegiaal; je hebt organisatorisch engagement en draagt bij tot de doelstelling van de UHasselt en BIRA-IASB. Je beschikt over de nodige kwaliteiten om te functioneren binnen een multidisciplinaire onderzoeksgroep.
 • Je bent gemotiveerd, creatief en zelf-lerend.
 • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien je bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat je het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden je hiervoor de nodige taalondersteuning. Als je een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dan dien je de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij je de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

 • We bieden een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria.
 • Voor BIRA-IASB: een 50% contractuele aanstelling SW2 onbepaalde duur
 • Voor UHasselt: 50% tenure track docent aanstelling, wat leidt tot een vaste benoeming als hoofddocent (na positieve evaluatie).
Plaats van tewerkstelling:
 • UHasselt, IMO-imomec, Wetenschapspark, 3590 Diepenbeek, België
 • BIRA-IASB, Avenue Circulaire 3, 1180 Ukkel, België 

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.
Tijdens het diepte-interview wordt een korte proefles (20 min) gevraagd, evenals uw visie op wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit en BIRA-IASB. Voeg de volgende bijlages toe: een gedetailleerde CV, inclusief een lijst met wetenschappelijke publicaties, een motivatiebrief, contactgegevens van 2 referenties en vul het online formulier in op www.uhassselt.be/jobs.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 04.07.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar milos.nesladek@uhasselt.be of sylvain.ranvier@aeronomie.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Milos NESLADEK

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268833

dr. Sylvain RANVIER