praktijkassistent gedragswetenschappen en onderzoeksmethoden (deeltijds) (50%)