deeltijds docent (tenure track) / hoofddocent Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Emerging economies (50%)

Over de functie

Onderwijsopdracht
Je verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen mobiliteitswetenschappen en begeleidt masterproeven binnen deze opleiding.

Onderzoeksopdracht
Je zal in het kader van de internationalisatie van het onderzoeksinstituut IMOB, onderzoek uitbouwen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid van enkele zogenoemde “emerging economies”. Hiertoe focust dit onderzoek zich op de vraag op welke manier de opgebouwde wetenschappelijke kennis op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid ontwikkeld en getransfereerd kan worden naar deze “emerging economies”. De ontwikkeling van de specifieke inhoudelijke onderzoeksvragen dient vraaggestuurd te gebeuren, met name om tegemoet te komen aan de meest urgente noden die zich stellen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid binnen deze “emerging economies”.
Voor de uitbouw van de onderzoeksactiviteiten wordt de nodige onderzoeksinfrastructuur van het onderzoeksinstituut IMOB ter beschikking gesteld. Naast de uitbouw van basisonderzoek verwachten we van je dat je een onderzoeksportfolio ontwikkelt in nauwe samenwerking met diverse (internationale) mobiliteitsorganisaties en NGO’s en dat dit resulteert in valorisatie en wetenschappelijke output van internationaal niveau.

Over ons

De School voor Mobiliteitswetenschappen is een administratieve entiteit, vergelijkbaar met een faculteit. Binnen deze entiteit worden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gebundeld door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen in de domeinen van mobiliteit, verkeersveiligheid, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie.
Op vlak van onderwijs coördineert IMOB een bachelor en (internationale) masteropleiding in de Mobiliteitswetenschappen. De opleiding leidt mobiliteitsdeskundigen op om de complexe problematiek van de mobiliteitswetenschappen vanuit een multidisciplinaire aanpak te benaderen. Ook is er een uitgebreide ervaring met het organiseren van internationale summer schools en conferenties.
Voor meer informatie:
https://www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen 
https://www.uhasselt.be/master-of-transportation-sciences

Op vlak van onderzoek is IMOB actief in fundamenteel en toegepast onderzoek en heeft het uitgebreide ervaring met coördinatie van grootschalige projecten op nationaal en internationaal niveau. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van moderne onderzoekstechnieken zoals eye tracking, rijsimulatoren, state-of-the-art transportmodellen, enz. Kennis en vaardigheden die hieruit voortvloeien worden bovendien ingezet in talrijke dienstverleningsopdrachten. Over de jaren heen werd zo een aanzienlijke kennis en expertise opgebouwd. Ons onderzoek heeft al geleid tot tientallen innovatieve mobiliteitsoplossingen. Omdat veel oplossingen een grote meerwaarde voor de samenleving kunnen betekenen, zet het IMOB sterk in op de verdere ontwikkelingen van de technologieën tot marktklare producten.
Voor meer informatie: https://www.uhasselt.be/imob  

Over jou

  • Doctoraat op proefschrift in de mobiliteitswetenschappen (of gelijkwaardig)
  • Je beschikt over aantoonbare onderwijservaring. Ervaring met academisch onderwijs strekt tot aanbeveling.
  • Je hebt aantoonbare internationale onderzoekservaring en meer specifiek in de toepassing van wetenschappelijk kennis van mobiliteit en verkeersveiligheid op het vlak van “emerging economies”. Deze aantoonbare onderzoekservaring kan bijvoorbeeld worden geleverd door projecten en publicaties, waarin voorbeelden op het vlak van mobiliteit en/of verkeersveiligheid worden uitgewerkt om de kennistransfer naar deze emerging economies te realiseren.
  • Je hebt ervaring in projectwerving en –uitvoering in een internationale context die gericht is op ontwikkelingslanden en “emerging economies”.
  • Je bent vertrouwd met de valorisatie van onderzoek en is gemotiveerd om het onderzoek te vertalen in bruikbare toepassingen
  • Je hebt een aantoonbaar internationaal netwerk van diverse mobiliteitsorganisaties.
  • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
  • Het Nederlands is de bestuurstaal van de Universiteit Hasselt. Indien u bij aanstelling het Nederlands niet voldoende beheerst (ERK-niveau B2), dan verwachten we dat u het vereiste niveau bereikt uiterlijk 5 jaar na aanstelling of uiterlijk op het moment van benoeming (gebruikelijk na een stageperiode van 3 jaar voor ZAP). We bieden u hiervoor de nodige taalondersteuning. Aangezien u een onderwijsopdracht opneemt als coördinerend verantwoordelijke dient u de onderwijstaal te beheersen op ERK-niveau C1. Ook hiervoor bieden wij u de nodige taalondersteuning.

Ons aanbod

We bieden ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria, ofwel een halftijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 10.12.2022

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar davy.janssens@uhasselt.be of geert.wets@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


Prof. dr. Davy JANSSENS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211269128

Prof. dr. Geert WETS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211269158