business developer Bedrijfseconomische Wetenschappen (80%)

Jouw functie

Als business developer vervul je een veelzijdige rol met onderstaande taken en verantwoordelijkheden.
 

 • Je detecteert opportuniteiten voor het valoriseren van lopend onderzoek in de betrokken onderzoeksgroepen van de faculteit..
 • Je legt actief contacten met bedrijven en andere externe partners om samenwerkingen in kader van onderzoek en dienstverlening te faciliteren.
 • Je informeert de betrokken onderzoekers over opportuniteiten voor financiering van valorisatiegericht onderzoek en geeft advies over valorisatie bij het uitwerken van deze financieringsaanvragen.
 • Je bent de brugfiguur tussen de centrale TechTransferOffice en de faculteit voor het verlenen van advies rond valorisatieprojecten en bij het opstellen van contracten voor dienstverlenende activiteiten.
 • Je organiseert structureel overleg met relevante stakeholders uit kennisinstellingen in het netwerk.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken met relevante academische en industriële valorisatiepartners zoals bedrijven (o.a. op de Corda Campus), de Vlaamse speerpuntclusters, innovatieve bedrijfsnetwerken, etc. Je identificeert interessante partners via deelname aan netwerkevents, (inter)nationale seminaries en beurzen.
 • Je organiseert mee netwerk- en promototieactiviteiten van BEW. Hiervoor ontwikkel en optimaliseer je de communicatie-instrumenten voor valorisatiecontacten (website, brochure, CRM, etc.).
 • Je werkt nauw samen met de beleidsmakers, de research manager, de onderzoekers van de faculteit BEW, de collega's van Tech Transfer Office en de collega business developers binnen de UHasselt.

Jouw team

Als business developer ga je aan de slag binnen de ambitieuze faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (BEW) van de UHasselt. Binnen de faculteit ben jij het aanspreekpunt voor onderzoekers die willen inzetten op valorisatiegerichte activiteiten. 

Jouw talenten

 • Je beschikt over een doctoraatsdiploma in het domein van de toegepaste economische wetenschappen (of gelijkwaardig) of je hebt minstens 5 jaar ervaring in business development en/of toegepast wetenschappelijk onderzoek aan een kennisinstelling.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met bedrijfseconomische onderzoeksthema’s alsook met het bedrijfsleven.
 • Ervaring met het schrijven van valorisatie gerichte aanvragen is een pluspunt.
 • Je zet je (netwerking)skills graag in voor het opzetten van (nieuwe) samenwerkingsverbanden met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Je communiceert helder en vlot in het Nederlands en Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt relevante ervaring voor de functie. Je bent vertrouwd met het schrijven van professionele projectvoorstellen. Bij voorkeur heb je ook ervaring met reusltaatsgedreven projecten met meerdere stakeholders.
 • Je hanteert een proactieve voortgangscontrole van de aan jou toegewezen opdrachten en verantwoordelijkheden. Door je planmatige en organisatorische vaardigheden, weet je de nodige structuur en een duidelijk overzicht te creëren.
 • Je hebt ervaring en/of interesse in juridische adviesvorming in topics die relevant zijn in een R&D-omgeving (bv. IP, contractopmaak, GDPR) en het begeleiden van besluitvormingsprocessen op vlak van valorisatiestrategie.

Ons aanbod voor jou

Je wordt aangesteld en verloond als business developer.
We bieden je een 80% tewerkstelling in het barema van IOF expert niveau 1 bij het bijzonder academisch personeel (BAP) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. UHasselt wenst een aangenaam werkklimaat te creëren voor haar medewerkers door middel van flexibele werkuren, mogelijkheid tot telewerken, een mooie work-life balance en een open en dynamische teamcultuur waar ondernemende medewerkers gestimuleerd worden. In het kader van levenslang leren ondersteunt UHasselt de opleidingskansen bij haar medewerkers. Deze vacature wordt gefinancierd door het Industrieel onderzoeksfonds (IOF) van de UHasselt waarin valorisatie van eigen onderzoek en technologie centraal staat. Jouw werkplek bevindt zich op de campus in Diepenbeek.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 08.03.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar piet.pauwels@uhasselt.be of an.caris@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.
UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Prof. dr. Piet PAUWELS

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268707

Prof. dr. An CARIS

Functie
Hoogleraar
Telefoon
+3211269152