Navorser Beleidsonderzoek vereenvoudiging & digitalisering

Jouw functie

Wij zoeken een gedreven junior onderzoeker om ons team te versterken in het analyseren van administratieve processen en het in kaart brengen van digitaliseringsprojecten. In deze rol zal je je concentreren op:

 • Analyse van Administratieve Processen: Je onderzoekt bestaande processen om efficiëntieverbeteringen en impacts te identificeren en brengt deze in kaart.
 • Dataverzameling: Je verzamelt en verwerkt actief data, inzichten en inschattingen vanuit diverse bronnen.
 • Stakeholdercommunicatie: je onderhoud contacten met interne en externe stakeholders van de federale overheid om relevante informatie te verwerven.
 • Impactbeoordeling: Je rapporteert over de verwachte administratieve baten en kosten verbonden aan de vereenvoudigingsprojecten.
 • Teamvertegenwoordiging: Je vertegenwoordigt het onderzoeksteam in meetings met stakeholders en functioneert als aanspreekpunt voor vragen en verduidelijkingen.
 • Projectbijdrage: Je draagt bij aan de ontwikkeling van projectplannen, rapporten en presentaties.

Jouw team

De onderzoeksgroep ‘Economie en beleidsmanagement’ voert onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van beleidsmaatregelen. Eén van de onderzoekslijnen focust op administratieve vereenvoudiging en digitalisering en de impact hiervan op bedrijven en burgers. De onderzoeksgroep voert in dit kader een project uit voor het Domein Administratieve Vereenvoudiging van de federale overheidsdienst Beleid & Ondersteuning waarin de focus ligt op beleidsonderzoek omtrent administratieve vereenvoudiging.

Jouw talenten

 • Je beschikt over een master in een relevant domein zoals toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, bestuurskunde (of gelijkwaardig)
 • Je hebt ervaring of een sterke interesse in toegepast onderzoek omtrent administratieve vereenvoudiging en digitale technologieën.
 • Je hebt ervaring met onderzoeksmethoden en analysetools om projectresultaten te meten en te evalueren.
 • Je hebt uitgesproken analytische vaardigheden en bent in staat om complexe processen te doorgronden en samen te vatten in overzichtelijke en precieze analyses.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Frans.
 • Je hebt een proactieve houding en de capaciteit om zelfstandig en in teamverband te werken.

Ons aanbod voor jou

Je wordt aangesteld en verloond als Navorser.
We bieden een contract van 6 maanden. Deze aanstelling kan verlengd worden met 1.5 jaar bij positief functioneren. De start van de aanstelling is in onderling overleg te bepalen.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview en een diepte-interview.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 10.07.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar wim.marneffe@uhasselt.be of theo.jans@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.
UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Prof. dr. Wim MARNEFFE

Functie
Hoogleraar
Telefoon
+3211268791

dr. Theo JANS

Functie
Doctor-assistent
Telefoon
+3211268555