Docent (tenure track) Milieueconomie: de milieu-energie nexus

Jouw functie

Onderwijsopdracht

Je onderwijsopdracht kan bestaan uit opleidingsonderdelen binnen de bachelor- en masteropleiding van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen of andere faculteiten waar we economisch onderwijs verzorgen. Je draagt ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingsonderdelen.

Onderzoeksopdracht

Je helpt het bestaande onderzoeksportfolio van de onderzoeksgroep milieueconomie complementair te versterken. Je leidt zowel economische als interdisciplinaire onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep en het Centrum voor Milieukunde (CMK). Dit doe je in samenwerking met wetenschappelijke partners binnen en buiten de Universiteit Hasselt. Belangrijke doelstellingen zijn de realisatie van publicaties in internationaal erkende tijdschriften, de uitbreiding van het bestaande onderzoeksnetwerk en de begeleiding van doctoraatsstudenten.

Jouw team

De onderzoeksgroep Milieueconomie focust zich op het beantwoorden van empirische vragen met een hoge maatschappelijke urgentie, bijvoorbeeld deze gelinkt aan de wereldwijde klimaatverandering. De onderzoeksgroep hanteert hiertoe onder meer duurzaamheidsanalyses (techno-economische en levenscyclusanalyses) en past deze toe op de ontwikkeling en implementatie van (de productie van) clean technologies met als doel beleidsvorming te ondersteunen en de decarbonisatie van onze maatschappij te versnellen. De groep publiceert in toonaangevende economische en interdisciplinaire tijdschriften en is betrokken bij verschillende grote internationale onderzoeksconsortia met financiering van onder andere de EU-kaderprogramma's en Belgische en Vlaamse financieringsbronnen. Ze werkt samen met toonaangevende onderzoeksinstellingen over de hele wereld.
Momenteel bestaat de groep uit 4 professoren en 30 onderzoekers en geaffilieerden. De complexiteit van milieuthema’s vergt multidisciplinariteit. Daarom is de onderzoeksgroep nauw ingebed in het CMK, waar wordt samengewerkt in multidisciplinaire projecten.

Jouw talenten

  • Je beschikt over een diploma van doctor op proefschrift in de toegepaste economie, economie, energie-economie, milieueconomie of in een gerelateerd domein met een expliciet economisch profiel (of gelijkwaardig)
  • Je hebt een sterk onderzoeksprofiel dat past binnen de huidige onderzoeksagenda van de onderzoeksgroep zoals weergegeven onder het puntje ‘jouw team’ en dat aantoont dat je het potentieel hebt om wetenschappelijk onderzoek te publiceren in internationale leidende tijdschriften.
  • Je hebt ervaring in het kwantitatief, empirisch modelleren van de transitie van energiesystemen in het teken van decarbonisatie (in tegenstelling tot het gedetailleerd modelleren van specifieke casussen).
  • Je hebt de nodige didactische, communicatieve en organisatorische vaardigheden om voortreffelijk onderwijs te kunnen verzorgen in onze bachelor- en masteropleidingen.
  • Ervaring met werken in een interdisciplinaire groep van economen en wetenschappers/ingenieurs is een pluspunt.
  • Ervaring met het succesvol aanvragen van financiering bij Vlaamse, Belgische en Europese agentschappen is een pluspunt.
  • Ervaring met de begeleiding van doctoraatsstudenten is een pluspunt.
  • Je onderwijsopdracht bevat (deels) taken als coordinerend verantwoordelijke. Je dient daarom de onderwijstalen Nederlands en Engels te beheersen op ERK-niveau C1. We bieden je indien nodig hiervoor de nodige taalondersteuning. Voor Nederlands wordt echter verwacht dat je over dit ERK-niveau C1 beschikt op het moment van sollicitatie.

Ons aanbod voor jou

We bieden een voltijdse aanstelling in de graad van docent in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Na elk jaar volgt een evaluatie van het presteren. Dit leidt tot een vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van de kandidaat gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en gedeelde beoordelingscriteria. 

Startdatum overeen te komen. Bij voorkeur beschikbaar vanaf het tweede semester (februari 2025) van het academiejaar 24-25. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in september 2024. 

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie. Een assessment voor de geselecteerde kandidaten behoort ook tot de selectieprocedure.
Na elke fase wordt een selectie gemaakt.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 18.08.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar robert.malina@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Prof. dr. Robert MALINA

Functie
Gewoon Hoogleraar
Telefoon
+3211268687