Doctoraatsbursaal Techno-economische analyse en levenscyclusanalyse van de opschaling van flexibele perovskietzonnecellen