Zelfstandig academisch personeel 'Milieuvriendelijke, biocompatibele materialen voor gedrukte en flexibele elektronica (op het gebied van toepassingen voor gezondheidsmonitoring)’

Jouw functie

Onderwijsopdracht

In deze functie verzorg je kwalitatief hoogstaand onderwijs, zowel in de bachelor- als de masteropleiding ingenieurswetenschappen. Naast het geven van algemene cursussen in het domein van de chemie en materiaalverwerking en binnen de context van de voortdurende evolutie van het curriculum, ontwikkel en geef je nieuwe opleidingsonderdelen die studenten vertrouwd maken met de huidige evoluties in de nieuwste toepassingen van innovatieve materialen voor slimme functionele coatings en flexibele elektronica.
Verder help je mee aan de verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. In overleg met het onderwijsmanagementteam werk je specifieke opleidingsonderdelen uit in het kader van jouw onderzoeksthema. Er wordt innovatie in het onderwijs verwacht, evenals een link met de huidige onderwijsconcepten van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en Universiteit Hasselt.

Onderzoeksopdracht

Je voert onderzoek uit in het domein van de chemische technologie voor de ontwikkeling van groene, biologisch afbreekbare materialen voor gezondheidsgerelateerde toepassingen in draagbare toepassingen. Je hebt een passie voor het creëren van duurzame oplossingen voor de toekomst van draagbare technologie en hebt een diepgaande kennis van nanomaterialen en hun toepassingen in flexibele, groene elektronica, met een specifieke focus op toepassingen voor gezondheidsmonitoring. Deze functie omvat de formulatie van nieuwe materialen, waaronder (geleidende) inkten en biocompatibele polymeren, en de toepassing ervan door middel van geavanceerde printtechnieken. Samenvattend ga je aan de slag met:
 • Innoveren in de formulering en het printen van groene materialen die zacht, rekbaar en compatibel zijn met de menselijke huid voor continue gezondheidsmonitoring;
 • Samenwerken met biomedische wetenschappers en ingenieurs om ervoor te zorgen dat de materialen en apparaten voldoen aan de specifieke behoeften van gezondheidstoepassingen;
 • Toezicht houden op de gehele levenscyclus van productontwikkeling, van materiaalsynthese tot toepassing in draagbare technologieën;
 • Samenwerken met industriële partners om innovatie met betrekking tot de wetenschappelijke bevindingen ook naar de industrie te brengen.
Er zal op dit gebied worden samengewerkt met verschillende groepen binnen imo-imomec, uit de materiaalfysica, de chemie en de ingenieurstechnologie.

Jouw team

De Universiteit Hasselt is op zoek naar een nieuw academisch personeelslid binnen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. De functie is verbonden met het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo imomec), waar onderzoek wordt uitgevoerd naar duurzame materialen en (geprinte) sensortechnologie. Hierbij wordt via een interdisciplinaire aanpak materiaalwetenschap en chemische technologie gecombineerd om de grenzen van milieuvriendelijke en biocompatibele materialen voor baanbrekende toepassingen in slimme functionele lagen en flexibele elektronica, te onderzoeken. Voor meer info: www.uhasselt.be/imo
De functie is gelegen in een interdisciplinair onderzoeksteam dat werkt aan verschillende onderwerpen, variërend van nieuwe materialen voor draagbare en gezondheidsmonitoringtoepassingen, print- en coatingtechnologie, biomaterialen en duurzame chemie. Wij zijn specifiek op zoek naar een expert met ervaring in inkt/coatingformulering voor flexibele sensoren en elektronica.

Jouw talenten

 • Je bent houder van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen, wetenschappen, toegepaste wetenschappen of gelijkwaardig (in het domein van materiaalkunde, nanotechnologie, chemische technologie of een gerelateerd vakgebied, met een sterke nadruk op duurzame materialen);
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het academisch onderwijs en kun je studenten enthousiasmeren;
 • Je hebt een sterk onderzoek track record in het domein met publicaties in toonaangevende journals binnen het domein. Een track record in de bovengenoemde subdomeinen is een pluspunt;
 • Bewezen expertise in de depositie van nanomaterialen en hun toepassing in draagbare elektronica;
 • Ervaring met printtechnologieën voor flexibele elektronica, vooral in de context van toepassingen voor gezondheidsmonitoring;
 • Ervaring met industriegedreven onderzoek, industriële samenwerking of lidmaatschap van industriële netwerken met het oog op verspreiding en valorisatie van resultaten naar de industrie;
 • Je bent in staat wetenschappelijke methoden en resultaten te exporteren naar praktische toepassingen. Ervaring in samenwerking met de industrie en het binnenhalen van externe project financiering is een voordeel;
 • Je bent collegiaal, toont organisatorische betrokkenheid en draagt bij aan de doelstellingen van de Universiteit en het instituut;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent vloeiend in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels;
 • Wetenschappelijk personeel moet voldoen aan de taaleisen voor de managementtaal (Nederlands, ERK-niveau B2) en de onderwijstaal (Nederlands en/of Engels, ERK-niveau C1). UHasselt biedt begeleiding op maat om medewerkers te helpen het vereiste taalniveau binnen de organisatie te bereiken in het kader van de Vlaamse taalregeling indien nodig.

Ons aanbod voor jou

We bieden

 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria, 
 • ofwel een voltijds ambt in de graad van docent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 15.07.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar wim.deferme@uhasselt.be of ronald.thoelen@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Prof. dr. ir. Wim DEFERME

Functie
Hoogleraar
Telefoon
+3211268874

Prof. dr. ir. Ronald THOELEN

Functie
Hoogleraar
Telefoon
+3211268829