Doctoraatsbursaal Family Firms and Entrepreneurial Finance

Jouw functie

Je zal onderzoek voeren, wetenschappelijke artikels schrijven en publiceren, actief deelnemen aan internationale en nationale congressen, met als doel een doctoraatsproefschrift te schrijven. Het onderzoeksthema omvat de liefde-haat relatie tussen familiebedrijven en entrepreneurial finance. In de praktijk merken we dat een groeiend aantal familiebedrijven moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van een lening bij de bank. Bestaande theorie stelt echter dat familiebedrijven de voorkeur geven aan traditionele schuldfinanciering. Familiebedrijven lijken het een uitdaging te vinden om door het labyrint van financieringsbronnen te navigeren, en met name vooral om hun weg te vinden naar de innovatievere financieringsvormen.

Dit doctoraatsproject zal starten met te onderzoeken welke trade-offs familiebedrijven maken bij hun financieringskeuze, en meer specifiek waarom ze al dan niet kiezen voor specifieke entrepreneurial finance vormen (o.a. venture capital, private equity, angel investment, crowdfunding). Mogelijkheden zijn het bekijken van de rol van de familie of de rol van de opvoeding en ervaring van de CEO in die keuze. Daarna kan onderzocht hoe het gebruik van die vormen gestimuleerd kan worden indien de traditionele financieringsvormen ontoereikend blijken.

De verdere concretisering van het onderzoeksthema is afhankelijk van de interesse van de doctoraatsbursaal, nieuw verschenen wetenschappelijke artikels, en gebeurt in overleg met de promotor van het doctoraat. Met betrekking tot onderwijs word je ingezet voor taken in de vakgroep Accountancy, Financiering en Governance. Tot slot neem je deel aan de Doctoral School of Behavioral Sciences & Humanities.

Jouw team

Je zal deel uitmaken van het dynamische en interdisciplinaire onderzoeksteam binnen het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF), een stimulerende omgeving met een breed internationaal en nationaal netwerk. Als nieuwe collega draag je samen met het team actief bij aan de verdere groei van RCEF. De missie van RCEF is om maatschappelijke waarde te creëren door relevant en rigoureus academisch onderzoek, inspirerend onderwijs en nauwe samenwerking met de bedrijfswereld. Ontdek hoe jij kan bijdragen aan onze missie op www.uhasselt.be/rcef.

Jouw talenten

  • Je behaalde een Master in Economische wetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen (of gelijkwaardig).
    Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
  • Je werkt zelfstandig, resultaatgericht en planmatig en hebt uitstekende organisatorische vaardigheden.
  • Je beschikt over het nodige probleemoplossend vermogen.
  • Je beschikt over de nodige kritische ingesteldheid als onderzoeker.
  • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, in het Engels en in het Nederlands.
  • Je kan goed werken in teamverband.

Ons aanbod voor jou

Je wordt aangesteld en verloond als Doctoraatsbursaal.
We bieden jou een voltijdse aanstelling in een contract van bepaalde duur (2×2 jaar, na positieve tussentijdse evaluatie). Je komt terecht in een multidisciplinaire onderzoeksgroep met een internationale reputatie. Jouw werkplek bevindt zich op onze groene campus in Diepenbeek.

Solliciteer voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
Het interview kan gepaard gaan met een bijhorende schrijfopdracht.

Solliciteer nu
Solliciteren t.e.m. 26.06.2024

Vragen over deze vacature?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een e-mail naar ine.umans@uhasselt.be. Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.


UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. De diverse talenten van onze studenten en medewerkers vormen de rijkdom van onze samenleving en zijn de motor van onze toekomstige welvaart. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs, versterkt ons onderzoek en verhoogt onze maatschappelijke impact. Met de focus op rechtvaardigheid en nondiscriminatie gaan we samen voor een divers en inclusief UHasselt.

UHasselt aanvaardt geen enkele discriminatie op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast; handicap of beperking; cultuur, godsdienst/levensbeschouwing; huidskleur, afkomst; sociaal-economische achtergrond of situatie.

Prof. dr. Ine UMANS

Functie
Docent tenure track
Telefoon
+3211268607