Project R-5905

Titel

Studie voor de risico's van oudere mensen in het wegverkeer (Onderzoek)

Abstract

Het doel van deze studie is om een duidelijk beeld te krijgen over de situatie van ouderen in het verkeer om, indien nodig een strategie te ontwikkelen ter verhoging van de veiligheid op de weg voor ouderen. Het verwachte resultaat biedt het volgende: >> een beoordeling van de belangrijkste trends en een analyse van risico's voor ouderen in het wegverkeer. >> een samenvatting van de belangrijkste maatregelen ter verhoging van de veiligheid voor oudere mensen. >> aanbevelingen voor maatregelen die moeten worden genomen op EU-niveau, met inbegrip van kosten-batenanalyse van deze maatregelen.

Periode

23 december 2014 - 22 december 2015