Project R-5582

Titel

FWO toekenning reiskrediet aan Bieke Broux voor een lang verblijf aan University of Montreal in het kader van haar postdoctoraal onderzoek

Abstract

Omdat TH17 cellen belangrijk zijn in MS, zijn ze een belangrijk doelwit voor een mogelijk zeer specifieke en efficiënte behandeling van de ziekte. Preliminaire resultaten uit een proteoom studie tonen aan dat TH17 cellen verschillende leden van de ephrin/Eph familie tot expressie brengen. Ephrins binden aan complementaire receptoren (Ephs) via cel-cel contact, en deze complexen zijn betrokken bij een waaier aan biologische processen zoals neuronale ontwikkeling, vasculogenese/angiogenese, carcinogenese, epitheliale ontwikkeling, T cel regulatie en leukocyt migratie. Sommige ephrins/Ephs werden geïdentificeerd in MS lesies op infiltrerende immuuncellen, astrocyten en neuronen, maar hun rol in de ziekte werd nog niet bestudeerd. De hypothese van deze studie is dat het ephrin/Eph receptor tyrosine kinase systeem belangrijk is in de activatie, pathogeniciteit en aantrekking van TH17 cellen naar het CZS en dat het blokkeren van dit systeem een potentieel therapeutisch effect heeft.

Periode

13 september 2013 - 12 september 2015