Project R-6172

Titel

Uitvoering van het APHEIS-programma in de 3 Belgische gewesten : Invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid - Epidemiologie (Onderzoek)

Abstract

De inschatting van gezondheidseffecten (Health Impact Assessment, HIA) zal gedaan worden met behulp van de APHEIS methodologie (http://www.apheis.net/). APHEIS ontwikkelde richtlijnen voor het verzamelen en analyzeren van gegevens over luchtverontreiniging en de impact op volksgezondheid. Deze impact schatting zal gebeuren voor het gebied boven Samber en Maas, de Brusselse agglomeratie en het Vlaamse gewest.

Periode

21 juni 2015 - 30 april 2016