Project R-5814

Titel

Groene sanering: klaar voor de markt? (Onderzoek)

Abstract

Dit project wordt gecoördineerd door promotor Jaco Vangronsveld en co-promotoren Nele Weyens en Nele Witters, allen werkzaam bij het Centrum voor Milieukunde (CMK). Het CMK kan beschouwd worden als pionier in het onderzoek naar fytoremediatie en meer specifiek de rol van plant-geassocieerde bacteriën bij sanering van verontreinigde bodems en grondwater door planten. Bij fytoremediatie van organische contaminanten leveren plant-geassocieerde bacteriën een belangrijke bijdrage door het afbreken van de organische contaminanten (zowel in de rhizosfeer als binnen in de plant (endofyt)) en door het bevorderen van de plantengroei. Deze plant-bacterie interacties kunnen verder geoptimaliseerd worden door de geschikte bacteriën bijkomend aan te rijken en zo de afbraak en plantgroei extra te stimuleren. De finale doelstelling van het IOF project is de creatie van een spin-off die rhizosfeer- en endofyt-gestimuleerde fytoremediatie grootschalig zal toepassen. In een eerste fase zal de spin-off deze technologie aanbieden voor sites verontreinigd met TCE, BTEX en olie. In dit IOF project zal de markt voor rhizosfeer- en endofyt-gestimuleerde fytoremediatie duidelijk in kaart worden gebracht, zal het businessplan uitgewerkt worden alsook een financieel plan en de optimale structuur van de spin-off. Tot slot zal gezocht worden naar potentiële investeerders.

Periode

09 december 2014 - 31 december 2015