Project R-6434

Titel

ClaXon (Onderzoek)

Abstract

Tegenwoordig zijn klassieke, industriële robots goed geïntegreerd in processen van grote fabrikanten: ze voeren zware taken uit, terwijl ze op een betrouwbare manier grote volumes produceren. Vanwege de veiligheid, zijn deze robots meestal door hekken van mensen gescheiden en vervangen ze meestal mensen in plaats van ze te ondersteunen. Het opzetten van een productielijn met deze robots is duur en vereist speciaal getrainde robot integratoren. Voor KMO's zijn deze robots te prijzig (vanwege kleine oplages en nood aan speciaal opgeleid personeel) en zijn ze niet flexibel genoeg voor snel veranderende productieprocessen. Hierdoor worden deze robots in slechts beperkte mate ingezet door KMO's. Cobots (co-working robots) bieden een veelbelovende, betaalbare en flexibele oplossing voor de maakindustrie en bieden specifiek aan KMO's een betere productiekwaliteit door de sterktes van zowel mensen als robots te combineren. De toekomst van robotica gaat over het verbeteren van de Mens-Robot Collaboratie (MRC). Dit zal mensen in staat stellen langer te werken door een lagere werklast. Het zal kleinschalige, op maat gemaakte, productie mogelijk maken op een kosteneffectieve manier. Bestaand onderzoek naar MRC, was meestal beperkt tot het lab. Het is dus nodig om MRC nog verder te onderzoeken met echte gebruikers in een realistische context, rekening houdend met zowel sociale als technische eisen van MRC om zo de technologie buiten het lab te brengen. Doel van het project is om kennis en tools te creëren met eindgebruikers van robotica, de robot systeem integratoren en de leveranciers van geavanceerde modules om de interactie en MRC te verbeteren, vooral op het gebied van de maakindustrie.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2016