Project R-5866

Titel

Micro-organismen geassocieerd met Salix atrocinerea en reacties op metaalstress: mogelijke toepassingen om de fytoremediatie van verontreinigde bodems te verbeteren (Onderzoek)

Abstract

In de meeste studies worden de effecten van polluenten op microbiële gemeenschappen en planten met betrekking tot opname, afbraak en accumulatie beperkt tot enkelvoudige contaminanten. In de natuur daarentegen, komt deze enkelvoudige contaminatie zelden voor en is multipollutie met een combinatie van verschillende elementen meer de realiteit. In de huidige studie wordt de interactie tussen planten (Salix) en microorganismen bestudeerd in een natuurlijk gecontamineerde bodem 1) om meer inzicht te krijgen in de onderliggende moleculaire mechanismen van de effecten alsook 2) om plant-geassocieerde microorganismen te gebruiken in fytoremediatie.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2017