Project R-5915

Titel

Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO ikv het doctoraat van Bart Wathiong (Onderzoek)

Abstract

Bij de behandeling van ziektes, wordt nanotechnologie meer en meer onderzocht om gebruikt te kunnen worden als tool voor de 'smart delivery' van medicatie. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen bij kankerimmunotherapie is het gebruik van nanopartikels in therapeutische vaccins waarbij deze zowel adjuvantia als 'delivery vehicle' eigenschappen combineren om antigen-presenterende cellen te targeten en stimuleren om een Th1-gemedieerde immuunrespons te induceren. Zo een vaccin technologieplatform is bijvoorbeeld ontwikkeld door het Australische bedrijf PX Biosolutions. Idealiter zijn zulke nanopartikels ofwel biodegradeerbaar of biocompatibel en blijven ze niet langdurig overleven in het lichaam. Het delicate evenwicht tussen de doeltreffendheid van het vaccin en de veiligheid ervan lijkt gecontroleerd te worden door de fysico-chemische eigenschappen van de nanopartikels, inclusief hun grootte, oppervlakte eigenschappen en klaring of biodegradeerbare pathways. Om meer inzicht te verkrijgen in deze relatie, zullen het gedrag en lot van dergelijke nanopartikels in menselijke cellen en de daaropvolgende uitlokking van biologische pathways bestudeerd worden. Hiertoe, zullen oppervlak gemodificeerde polystyreen nanopartikels van variërende grootte die verschillende functionele groepen bevatten op hun oppervlak onderzocht worden voor hun opname kinetiek, lokalisatie in de cellen, en mogelijke exocytose. Dit zal gebeuren met behulp van imaging technieken gebaseerd op confocale microscopie en flow cytometrie. In parallel, zullen blootgestelde cellen onderzocht worden naar activatie van immuun pathways, mechanismen voor nanopartikel internalisering en excretie op celniveau. Hiervoor zal een comprehensieve -omics analyse en bio-informatica benadering uitgevoerd worden die aangevuld wordt met moleculaire studies. Cel modellen relevant voor de beoogde immunologische respons zullen worden toegepast, waaronder monocyten, macrofagen, lymfocyten en dendritische cellen. Daarenboven zal ex vivo weefsel verkregen uit experimentele studies met gevaccineerde varkens bekomen worden van PX Biosolutions en gebruikt worden voor imaging.

Periode

15 januari 2015 - 14 juli 2019