Project R-5911

Titel

Juridische ondersteuning bij ABS-gerelateerde regelgevings- en beleidsprocessen (Onderzoek)

Abstract

Het projectteam zal juridische ondersteuning en advies verstrekken bij de verschillende beleids- en regelgevingsprocessen die over ABS lopende zijn of zullen worden opgestart onder het Nagoya Protocol, binnen de EU en op het Belgische/Vlaamse niveau.

Periode

01 februari 2015 - 31 juli 2016