Project R-6191

Titel

OPTIBARRIER : Optimale barrières voor duurzame levensmiddelenverpakkingen : balans tussen over- en onderverpakkingen (Onderzoek)

Abstract

Optibarrier is een VIS-traject rond het centrale vraagstuk : oververpakken versus onderverpakken. Het traject bestaat uit deeltrajecten. In het eerste deeltraject wordt het effect van verschillende niveaus van gasbarrière resulterend in verschillende dynamische zuurstofconcentraties op de houdbaarheid van levensmiddelen bestudeerd. Het tweede deelproject zoomt in op de lichtbarrière van verpakkingen en meer concreet op de interactie tussen lichtblootstelling, lichttransmissie van de verpakking, de dynamische zuurstofconcentratie in de verpakking en de resulterende houdbaarheid van levensmiddelen. Het derde deelproject onderzoekt hoe een functionele barrière geïntegreerd kan worden in verpakkingsmaterialen om (specifiek) migratie (vb. minerale oliën) vanuit deze materialen naar de levensmiddelen te reduceren.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2019