Project R-6024

Titel

Identificatie en karakterisatie van nieuwe kandidaat biomerkers in axiale spondyloartritis. (Onderzoek)

Abstract

In dit project worden aan de hand van een drietal deelprojecten nieuwe kandidaat autoantilichamen in het plasma van axSpA patiënten geïdentificeerd en gevalideerd. In het eerste deelproject worden nieuwe autoantilichaam merkers in axSpA patiënten geïdentificeerd via de constructie van een humane cDNA expressie bibliotheek en SAS (Mijlpaal 1). In het tweede deelproject worden peptide ELISA's ontwikkeld en geoptimaliseerd voor de detectie van de nieuwe merkers, waarna de sensitiviteit en specificiteit getest wordt in axSpA patiënten en controles (Mijlpaal 2). Tenslotte wordt de biologische relevantie van de kandidaat merkers bestudeerd middels de identificatie van de corresponderende "in vivo" antigenen, gevolgd door onderzoek naar het expressiepatroon in verschillende weefsels van zowel patiënten als controles (Mijlpaal 3).

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2018