Project R-6339

Titel

Finaliseren ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen op basis van uitgebrachte adviezen (Onderzoek)

Abstract

Het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, zoals door de Vlaamse Regering voorlopig werd vastgesteld, dient te worden aangepast met het oog op een definitieve goedkeuring ervan (zie regeerakkoord). Bij deze aanpassing dient rekening te worden gehouden met de uitgebrachte adviezen waaronder het MORA advies en de resultaten van het openbaar onderzoek maar zonder in tegenstrijd te komen met eerder uitgebrachte adviezen waaronder de resultaten van de publieksparticipatie. Ook de financiële implicaties dienen nog te worden geactualiseerd in functie van recente ontwikkelingen en in overeenstemming te worden gebracht met de aangepaste teksten. Om de impact op de Vlaamse begroting te kennen, dient hierbij niet alleen de uitgaven kant maar ook de inkomsten kant in beeld te worden gebracht waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van Europese cofinanciering, extra inkomsten uit rekening rijden, verhoogde tarieven, edm.

Periode

01 juli 2015 - 30 november 2018