Project R-6388

Titel

Onderzoek naar het effect op de verkeersveiligheid van vrij programmeerbare verlichte borden (VPVB). (Onderzoek)

Abstract

De opdracht betreft het onderzoeken van het effect op de verkeersveiligheid van vrij programmeerbare verlichte borden (VPVB) voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), afdeling Expertise Verkeer en Telematica (EVT), team veiligheid en ontwerp te Brussel. VPVB is een verzamelterm voor uithangborden of reclameborden waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten technologieën zoals LED, plasma, LCD, OLED, etc. VPVB worden tegenwoordig steeds meer aangewend door handelaars en bedrijven om (reclame)boodschappen weer te geven en te verspreiden langsheen het Vlaamse wegennet. Omdat deze VPVB mogelijkerwijs een impact hebben op de verkeersveiligheid, in combinatie met het feit ze meer en meer in het straatbeeld opduiken, is het belangrijk om na te gaan wat de impact is van deze borden op het gedrag van de weggebruikers. Er werd reeds een eerste literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van VPVB op de verkeersveiligheid. Uit deze studie blijkt dat er op internationaal niveau geen uniformiteit bestaat in het omgaan met VPVB. Er is bijgevolg nood aan extra onderzoek betreffende deze thematiek. De resultaten van de reeds uitgevoerde literatuurstudie dienen getoetst te worden aan de werkelijkheid. Hierbij zal onderzocht moeten worden wat het effect is op de verkeersveiligheid in verschillende typesituaties, aangepast aan de Vlaamse context. Deze verschillende condities dienen geanalyseerd en geëvalueerd te worden op het vlak van de impact op de verkeersveiligheid. De reeds uitgevoerde literatuurstudie wordt integraal ter beschikking gesteld. De resultaten van dit onderzoek zullen aangewend worden om een wettelijk kader op te maken betreffende de plaatsingsvoorwaarden van VPVB binnen Vlaanderen.

Periode

07 september 2015 - 21 december 2015