Project R-6062

Titel

Sufisa: Duurzame financiering voor duurzame landbouw en visserij (Onderzoek)

Abstract

Een goed-functionerend Europees voedselsysteem is de sleutel naar het leveren van voedsel- en voedingsveiligheid voor alle Europeanen. Echter, dat systeem wordt geconfronteerd door vele economische; milieu gerelateerde en sociale uitdagingen alsmede mogelijkheden volgend op socio-economische en technologische ontwikkelingen die niet gelijkmatig verdeeld zijn doorheen de EU. Toekomstige beleidsmaking dat zich richt op gezonde en veerkrachtige systemen moet rekening houden met deze differentiatie en diversiteit van aanpakken, die vooruitziende activiteiten noodzaken die zowel de ontwikkeling van belangrijke drijfkrachten, als de sociale en spatiale diversiteit meerekenen. Primaire productie, zijnde agricultuur, visserij en aquacultuur, vormt het fundament van het voedselsysteem. Haar structuur en prestatie wordt beïnvloed door verschillende condities gevormd door de publieke en private sector. Als economische actoren, richten de primaire producenten zich op het genereren van een voldoende hoeveelheid inkomen, maar hun financiële condities zijn zeer sterk afhankelijk van de publieke en private actoren, zoals de overheidsregulatoren (inclusief het agricultuur en visserij beleid van de EU), de financiële sector, leveranciers, de voedselindustrie, winkeliers, enz. Met andere woorden, het web van beleidsvereisten samen met input en output marktimperfecties geven sterk vorm aan het levensonderhoud van landbouwers en vissers. Kennis over de condities van de primaire producenten en de drijfkrachten die deze condities beïnvloeden bestaat, maar echter in een gefragmenteerde manier: niet alle primaire producenten en regio's zijn behandeld, niet alle drijfkrachten zijn onderzocht geweest, cross-verbanden tussen deze zijn onvoldoende geanalyseerd, toekomstige opportuniteiten zijn niet goed geïntegreerd, enz. Het doel van SUFISA is om de duurzame praktijken en beleid in de agricultuur, vis en voedselsectoren te identificeren die duurzaamheid van de primaire producenten steunen in een context van multidimensionale beleidsvereisten, marktonzekerheden en globalisatie.

Periode

01 mei 2015 - 30 april 2019