Project R-5896

Titel

Multipotente adulte progenitorcellen als potentiële modulatoren van Multiple Sclerose

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een chronische ontstekingsziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS-patiënten valt het immuunsysteem de isolatielaag rond de zenuwbanen aan. Op die plaatsen ontstaan MS-letsels die resulteren in neurologische uitval. De beschikbare MS-medicatie is erg succesvol in het remmen van ziekte-opstoten maar verandert niets aan de hersenschade zelf. Vooral voor patiënten met een progressief ziekteverloop, die weinig reageren op de bestaande geneesmiddelen, is dit een groot probleem. In dat licht wordt de laatste jaren onderzocht of stamcellen hier een oplossing kunnen bieden. In dit project wordt bekeken of volwassen multipotente stamcellen uit het beenmerg hersenherstel kunnen bevorderen. We zullen met name nagaan welke beschermende moleculen deze stamcellen uitscheiden wanneer ze in aanraking komen met ontstekingsfactoren en hoe deze factoren de overleving van hersencellen kunnen bevorderen. Beloftevolle factoren zullen verder getest worden in een proefdiermodel voor MS om hun therapeutische waarde te onderzoeken.

Periode

01 januari 2015 - 30 april 2016