Project R-5958

Titel

Modellering en begroting van schade aan structuren in metselwerk veroorzaakt door trillingen van gematigde amplitude (Onderzoek)

Abstract

Door trillingen veroorzaakte schade aan de structuren te wijten aan bronnen van matige amplitude (bouwactiviteiten, explosiebelasting, zwaar verkeer, natuurlijke en door de mens veroorzaakte aardbevingen, ...) zorgt voor een aanhoudende controverse. Hinder voor de bewoners gaat vaak gepaard met (angst voor) structurele schade en verlies van economische waarde. Aannemers, permanentewegeigenaars en gemeenten hebben nood aan richtlijnen voor hetplannen en beheren van projecten die gepaard gaan met een verhoogd trillingsniveau. Dit project beoogt een fundamenteel begrip van causale relaties tussen vibraties van matige amplitude en het optreden van structurele schade aan gebouwen in metselwerk. Hiertoe zal KUL-BWM, KUL-MAT en UH-CERG meedoen aan een unieke en complementaire expertise in numerieke modellering, dynamische interactie bodem-structuur, seismisch ontwerp en bouwmaterialen. Het probleem houdt uitdagende aspecten in zoals bronkarakterisering, golfvoortplanting in de grond, dynamische interactie bodem-structuur, en niet-lineair gedrag van brosse bouwmaterialen, met de nadruk op scheurgroei en beperking van de schade. De hogere frequenties van omgevingstrillingen vereisen een gedetailleerde beschrijving van de interactie tussen het metselwerk en structuurelementen en tussen de structuur en de bodem. Efficiënte numerieke technieken zullen hiervoor worden ontwikkeld, ondersteund door een gedetailleerde karakterisatie van de niet-lineaire constitutieve gedrag van metselwerk en constructiedetails.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2018