Project R-5959

Titel

Integriteit in de biomedische wetenchappen: cultuur, veranderingen en uitdagingen (Onderzoek)

Abstract

Onderzoeksintegriteit staat hoog op de agenda van veel instellingen. Een aantal zaken bemoeilijken echter het bepalen van een goede strategie om de onderzoekintegriteit in de praktijk te brengen. Ten eerstev erwijst het sleutelbegrip 'integriteit' naar verschillende betekenissen variërend van de naleving van formele regels tot wetenschappelijke excellentie, dat veel verder gaat dan deze regels. Ten tweede zijn de huidige en voorgestelde strategieën voor het bevorderen van onderzoeksintegriteit onderzoek niet allemaal werkzaam of ethisch geschikt. Ten derde is het moeilijk om verantwoordelijkheden adequaat te bepalen, aangezien onderzoekintegriteit zowel een individuele als institutionele verantwoordelijkheid is. Ten vierde ontbreekt een samenhangende aanpak van de problemen omdat de inspanningen van diverse belangrijke spelers (onderzoekers, hun gastinstellingen, financierende agentschappen en wetenschappelijke tijdschriften) niet op elkaar zijn afgestemd. Ten slotte kan het huidige onderzoek klimaatonderzoek meer vatbaar maken voor wetenschappelijk wangedrag. In dit project zullen we deze hachelijke situatie in het Belgische en Nederlandse biomedisch onderzoek instelling aanpakken. De belangrijkste doelstelling is om de huidige en toekomstige benaderingen van onderzoeksintegriteit in Vlaanderen en Nederland door (1) het verstrekken van gedegen theoretisch en normatief kader aan de huidige en toekomstige inspanningen (2) het analyseren van de huidige problemen en benaderingen in Vlaanderen en de Nederland, en (3) het bepalen van een ethisch juist beleid.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2018