Project R-6547

Titel

Biosorb : Verwijdering van restconcentratie zware metalen uit afvalwater met geactiveerde biokool van organische probleemstromen. (Onderzoek)

Abstract

In dit project wordt onderzocht of organische probleemstromen kunnen omgezet worden naar geactiveerde biokool via pyrolyse in combinatie met een activatie proces met als doel een goedkoper en milieuvriendelijker alternatief te vinden voor de verwijdering van restconcentraties van metaalionen uit afvalwater. Bedrijven worden geconfronteerd met steeds strengere lozingsnormen en zijn vragende partij voor efficiëntere of goedkopere alternatieven om hun afvalwater te zuiveren. Slechts enkele bedrijven investeren in pyrolyse installaties omdat de eindproducten (voornamelijk olie en gas) een te kleine marktwaarde hebben. Er ligt echter een opportuniteit om ook het eindproduct 'char', dat momenteel onvoldoende op industriële schaal benut wordt, te vermarkten als actieve biokool die 40% goedkoper zou zijn dan de commerciële actieve kool. Dit zou het pyrolyseren van organische probleemstromen economisch veel interessanter maken. De haalbaarheid hiervan is echter nog niet uitgebreid onderzocht op industriële relevante cases en daardoor nog te onzeker voor bedrijven om hierin te investeren. Bedrijven die rechtstreeks baat hebben bij dit project zijn de bedrijven gespecialiseerd in waterzuiverings-technieken of verdelers van deze producten, bedrijven met problematische metaalhoudende waterige of vaste organische afvalstromen, afvalverwerkende bedrijven, bedrijven met (interesse in) pyrolyse reactoren en ingenieursbureaus gespecialiseerd in pyrolyse installaties. Samen zou dit gaan over een 1500 bedrijven in deze sectoren.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2017