Project R-6482

Titel

Hoogwaardig betongranulaat voor duurzame wegenbouw. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is logischerwijs dan ook om deze 3 knelpunten aan te pakken en te voorzien in: . Een methodologie zodat de recyclagebedrijven van bouw- en slooppuin op een eenvoudige manier kunnen vaststellen welke betongranulaten "hoogwaardig" zijn; . Richtlijnen met betrekking tot het aanmaken van betonrecepten gebruikmakend van hoogwaardig betongranulaten. Er worden hierbij eveneens aandachtspunten uitgewerkt om dit beton te kunnen vervaardigen in een standaard productiecentrum van stortklare beton; . Een tool voor aannemers van wegenwerken om afhankelijk van het te storten wegelement te bepalen hoe dit betonmengsel op een duurzame wijze geplaatst kan worden; Deze drie doelen moeten het voor de bedrijven uit de verschillende doelgroepen - puinbrekers, betoncentrales en wegenbouwaannemers - mogelijk maken om dit direct in de praktijk te kunnen omzetten.

Periode

01 september 2015 - 31 augustus 2017