Project R-6403

Titel

Regulatie van acute responsen in Arabidopsis thaliana planten blootgesteld aan cadmium. Van signaaltransductie tot acclimatie (Onderzoek)

Abstract

Cadmium is een van de meest toxische stoffen die in ons milieu wordt vrijgegeven door historische en huidige industriële en agrarische activiteiten. Recente inspanningen waarbij planten gebruikt worden bij de zuivering van Cd-verontreinigende bodems worden vaak belemmerd door de phytotoxiciteit ervan. Het verbeteren van onze fundamentele kennis rond de mechanismen die onderliggend zijn aan de toxische respons bij planten blootgesteld aan Cd is van het grootste belang om phytoremediatie strategieën te ontwerpen of te verbeteren. Voorgaand onderzoek heeft individueel een primaire rol toegewezen aan het phytohormoon ethyleen, het anti-oxidatieve metaboliet glutathion (GSH), en mitochondriën bij het mediëren van de acute respons van Arabidopsis thaliana planten aan milieu realistische Cd blootstelling. In het huidige voorstel, wordt het samenspel tussen beide verbindingen alsmede hun verband met het mitochondriaal metabolisme bestudeerd met behulp van A. thaliana mutante genotypes geaffecteerd in ethyleensensitiviteit of GSH inhoud. De planten worden gekweekt in een gevalideerde hydrocultuur of steenwol teelt setup voor A. thaliana en worden blootgesteld aan 5 M Cd gedurende 2, 24 of 72 uur. De parameters gerelateerd met ethyleen, GSH en mitochondriën worden gemeten in wortels en bladeren om de weefselspecifieke reacties afzonderlijk doorheen de tijd te bestuderen.Uiteindelijk, wordt de betrokkenheid van deze moleculaire spelers in plant acclimatisatie aan Cd blootstelling binnen en doorheen generaties vastgelegd met behulp van twee complementaire experimentele settings. Om ons onderzoek binnen een nationaal en internationaal netwerk te integreren, werden verschillende samenwerkingen gerealiseerd.

Periode

01 oktober 2015 - 31 mei 2018