Project R-6413

Titel

Geprimede stamcellen uit de tandpulpa als veelbelovende kandidaattherapie voor het herstel van hartweefsel na myocardiaal infarct (Onderzoek)

Abstract

Myocard infarct (MI) is een van de hoofdoorzaken van hartfalen wereldwijd. Ondanks de uitgebreide vooruitgangen die gemaakt werden in de behandeling van coronaire hartziekte, i.e. de belangrijkste oorzaak van MI, drong er bij de toenemende hoeveelheid aan overlevenden lijdend aan complicaties geassocieerd met myocardiale necrose de noodzaak aan van een meer regeneratieve, cel-gebaseerde aanpak. Alhoewel beenmerg-afgeleide mesenchymale stamcellen (BM-MSCs) grote beloftes hebben aangetoond bij MI diermodellen , werden conflicterende uitkomsten gevonden bij langdurige klinische trials. De toenemende controverse over hun exact werkingsmechanisme in combinatie met hun invasieve isolatieprocedure leidde tot het zoeken naar alternatieve stamcelbronnen. Deze studie stelt humane tandpulpa stamcellen (hDPSCs) als alternatieve cel-gebaseerde therapie voor MI voor, omdat deze cellen meteen beschikbaar zijn van geëxtraheerde derde molaren en omdat ze angiogene eigenschappen vertonen. Deze studie richt zich op de verbetering van de cardiovasculaire eigenschappen van hDPSCs door de Akt-signaalpathway te stimuleren, omdat aangetoond werd dat deze stimulering (1) de overleving van getransplanteerde cellen promoot en (2) cardioprotectieve effecten medieert. Het cardiale fenotype van pregeconditioneerde hDPSCs alsmede hun impact op de vorming van lidtekenweefsel, cardiomyocyt overleving en migratie zal geëvalueerd worden in vitro en in vivo. Onze bevindingen zullen niet enkel implicaties hebben voor de cel-gebaseerde behandeling van MI, maar zal ook leiden tot een beter begrip van het veilig gebruik van DPSCs bij andere klinische applicaties.

Periode

01 oktober 2015 - 28 september 2018