Project R-6426

Titel

Effecten van immuunveroudering op B-cel populaties in multiple sclerose (MS) (Onderzoek)

Abstract

Immunosenescence of veroudering van het immuunsysteem komt voor bij oudere personen en in een aantal patiënten met multiple sclerose (MS), een inflammatoire aandoening van het centrale zenuwstelsel (CNS). Humorale immuniteitsveroudering wordt gekenmerkt door een verminderde respons op infecties en verhoogde productie van autoantilichamen. Onlangs werden 2 populaties van de leeftijd van B-cellen met een pro-inflammatoire functionele eigenschappen beschreven, namelijk IgD-CD27- dubbele negatief (DN) B-cellen en CD21-CD11c + (CD21-) B-cellen. Voorlopige resultaten wijzen op uitbreiding van oude B-cellen in het perifere bloed bij een aantal van MS-patiënten. Onze hypothese is dat de veroudering van B-cellen bijdraagt aan MS pathogenese door middel van autoreactieve en pro-inflammatoire effector mechanismen. Het aandeel van CD21- en DN B-cellen in het perifere en intrathecale B-cel repertoire in MS patiënten en controles wordt bepaald in een grootschalig cohort onderzoek. Verdere karakterisering van de meest veelbelovende verouderde B-cel subgroep wordt uitgevoerd door state of the art technologie. B-cel receptor diversiteit en de onderliggende gen-trajecten worden ontrafeld door next-generation opvolging. Validatie gebeurt door het analyseren van de productie van auto-antilichamen en cytokine secretie. Deze studie geeft een beter inzicht in de effecten van de vergrijzing op humorale immuniteit bij MS. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën, niet alleen voor MS maar ook voor andere B-cel afhankelijke auto-immuunstoornissen.

Periode

01 oktober 2015 - 13 januari 2019