Project R-335

Titel

Modellen voor gecorreleerde binaire gegevens in grote surveys, en in meta-analytische validering van surrogaatrespons in clinische studies.

Abstract

De Belgische gezondheidsenquête 1997 omvat 10.000 respondenten. Ze was gebaseerd op drie niveaus van steekproefneming: gemeenten, huishoudens, personen. Gezien dit tot een hierarchische datastructuur leidt, kunnen we niet uitgaan van i.i.d. steekproefneming. In een meta-analyse van klinische studies worden patienten uit verscheidene studies gecombineerd. Dit leidt tot binnen-studie correlatie. Verder beschouwen we twee respons variabelen: het uiteindelijke eindpunt, en een makkelijker, eerder, of goedkoper op te tekenen surrogaat. Dit leidt tot gecorreleerde bivariate binaire gegevens. Het project heeft tot doel methoden voor te stellen die (1) grote clusters aankunnen, (2) routinematig kunnen toegepast worden in complexe datasets, (3) zowel het bivariate als het gecorreleerde karakter aankunnen en (4) van adequate computationele middelen gebruik maken.

Periode

01 januari 1999 - 31 december 2002