Project R-6298

Titel

Functionalisatie van boor-gedoteerde diamantoppervlakken voor (bio)moleculaire elektronica (Onderzoek)

Abstract

Diamant is niet enkel esthetisch aantrekkelijk, het is ook een erg inspirerend materiaal op wetenschappelijk vlak. Synthetisch diamant kan bereid worden in diverse voorkomensvormen (films, poreuze materialen, nanodeeltjes), heeft een breed elektrochemisch potentiaalbereik en na dotering met boor kunnen erg hoge geleidbaarheden bereikt worden. Door deze unieke combinatie van eigenschappen vormen boor-gedoteerde (nanokristallijne) diamantsubstraten erg interessante elektrodematerialen voor (bio)moleculaire elektronica. Vanuit fundamenteel wetenschappelijk oogpunt zijn uitgebreide hoog-kwalitatieve studies ter verbetering van de oppervlaktefunctionalisatie en -karakterisatie absoluut noodzakelijk om het potentieel van diamantgebaseerde materialen in diverse toepassingsdomeinen ten volle te kunnen valoriseren. In dit doctoraatsproject mikken we op een belangrijke (chemische) bijdrage aan bovenvermelde doelstelling door middel van de ontwikkeling van een generisch platform voor diamantfunctionalisatie. Uitbreiding van het aantal organische reacties die een betrouwbare covalente verankering toelaten aan verschillende types diamantsubstraten met een controleerbare bedekkingsgraad, in combinatie met doelgerichte optimalisatie van organische halfgeleiders en site-specifieke gemodificeerde nanolichamen, zal toelaten om substantiële vooruitgang te boeken op het vlak van volledig koolstof-gebaseerde zonnecellen en diamant-gebaseerde biosensoren. Complementaire expertises ter ondersteuning van het doctoraat zijn aanwezig binnen de drie betrokken UHasselt-onderzoeksgroepen.

Periode

01 oktober 2015 - 31 december 2015