Project R-6300

Titel

The plant-associated microbiome and its role in improving plant tolerance to drought stress (Onderzoek)

Abstract

Over bijna de hele wereld is er binnen de agricultuur een groot probleem zijnde het gebrek aan watervoorraden. Om die reden is onderzoek binnen dit veld een redelijk waardevol en bevorderlijk gegeven. Het is geweten dat plantgeassocieerde bacteriën van hulp kunnen zijn om hun gastheer aan te passen en te laten overleven in ongunstige/nadelige milieuomstandigheden. Om die reden, zal ik onderzoeken of het gebruik van plantgeassocieerde bacteriën zou kunnen helpen de effecten van droogtestress bij de gastheerplant te verlagen. Het hoofddoel van dit project is te evalueren of plantgeassocieerde bacteriën een oplossing kunnen bieden voor het droogteprobleem De totale en cultiveerbare populatie van bacteriën geïsoleerd uit plant en bodemstalen verkregen uit aride gebieden, worden gekarakteriseerd op genotype en fenotype. Dit geeft ons meer informatie over de specifieke kenmerken van plant-geassocieerde bacteriën in aride gebieden. Gebaseerd op deze resultaten, worden de meest veelbelovende bacteriestammen geselecteerd en gebruikt voor inoculatie experimenten. Eerst, worden de meerdere grassoorten geïnoculeerd met de geselecteerde bacteriën om te evalueren wat het effect is van de gekozen stammen op de groei van de planten onder droogtestress. In een volgende stap, zullen de stammen met de beste effecten op deze grassoorten geïnoculeerd worden in durumtarwe, wat een economisch belangrijke cultuur is. Dit kan de eerste stap zijn om de plantgeassocieerde bacteriën toe te passen om de groei van planten te promoten onder droogtestress.

Periode

01 maart 2016 - 28 februari 2018