Project R-7341

Titel

TransMID

Abstract

TransMID richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden om een schatting te maken van de belangrijkste epidemiologische parameters op basis van zowel serologische als social contact data. Op deze manier wilt men het aantal vragen rond volksgezondheid dat kan beantwoord worden met deze gegevens uitbreiden. Gebruikmakend van nieuwe statistische en wiskundige theorieën in combinatie met recent verzamelde serologische en social contact gegevens (hoofdzakelijk uit Europa), zullen fundamentele wiskundige en epidemiologische uitdagingen behandeld worden. Volgende onderdelen worden afzonderlijk behandeld: (a) de frequentie en dichtheid afhankelijke massa-actie die een relatie legt tussen effectieve contacten en de besmettingsdynamiek in (sub) populaties van verschillende grootte via een empirische evaluatie gebruikmakend van de beschikbare social contact data. (b) gedrags- en temporele variaties in contact patronen en hun impact op de dynamiek van infectieziekten, (c) nauw contact binnen huishoudens en homogene samenstelling huishoudens, (d) parameters schatten met behulp van multivariate en cross-sectionele serologische data in combinatie met social contact data rekening houdend met tijdelijke effecten en heterogeniteit in acquisitie en uiteindelijk (e) het ontwerpen van sero- en social contact vragenlijsten met de specifieke focus op opeenvolgende cross-sectionele vragenlijsten. TransMID is transdisciplinair van natuur met toepassingen op ziekten die van groot belang zijn voor de volksgezondheid, zoals de kinkhoest, het cytomegalovirus en mazelen. Verklarende methodologie staat aan het hart van TransMID en dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een overkoepelende methodologie voor andere ziektes en andere settings. De ontwikkeling van een toolbox en bijhorende software laten een eenvoudige en effectieve toepassing van deze fundamenteel verbeterde technieken toe op verschillende infectieziekten in verschillende geografische contexten, wat zou moeten resulteren in een maximale impact van TransMID op de volksgezondheid in Europa en daarbuiten.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2021