Project R-6306

Titel

Richting wegwerpbare diagnostische sensors voor kleine moleculen gebaseerd op moleculair geïmprinte polymeren gebruik makend van de warmte overdracht methode (Onderzoek)

Abstract

Er zijn tal van voorbeelden in de literatuur van (bio)sensoren die een verscheidenheid van moleculen kan opsporen in allerhande media. Toch blijft, ondanks de vraag/noodzaak voor dergelijke sensoren, de valorisatie van dit onderzoek eerder beperkt. Er zijn maar enkele voorbeelden die lukken in de vertaling van onderzoekslaboratoria naar effectief product. Om kleine moleculen op te sporen, ziet men in de literatuur steeds vaker gebruik gemaakt worden van synthetische receptoren, meer bepaald molecular imprinted polymers, MIPs. Deze MIPs zijn erg geschikt voor de ontwikkeling van sensoren vanwege het gebruiksgemak en mogelijkheden van integratie van deze receptoren in diverse sensorsystemen. Er zijn verschillende uitleestechnieken die kunnen worden gebruikt voor de detectie van kleine moleculen met MIPs. Maar de recent ontwikkelde warmte-overdracht methode (HTM) is een veelbelovende techniek. De methodologie is gebaseerd op veranderingen in de warmte-overdracht weerstand aan een gefunctionaliseerd sensoroppervlak. De meest recente resultaten tonen een enorm potentieel van dit sensorplatform. Maar verdere stappen zijn nodig om dit platform marktklaar te maken. Het voorstel heeft drie belangrijke doelstellingen om meer inzicht te krijgen in de richting van toekomstige valorisatie van dit soort sensoren. Eerst moet de HTM techniek geoptimaliseerd en geminiaturiseerd worden. Verder zal er onderzocht worden, welke industriële coating processen het meest geschikt zijn om deze synthetische receptoren te verwerken in de sensor. Ten slotte zal de sensor setup vertaald worden naar een volledig schaalbaar en reproduceerbaar lab-on-chip-apparaat.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2019