Project R-6743

Titel

Het aanwenden van plant-microorganisme samenwerkingsverbanden om de concentratie en toxiciteit van fijn stof in stedelijk gebied te verminderen: een multidisciplinaire benadering (Onderzoek)

Abstract

Luchtverontreinigende stoffen (en meer in het bijzonder PM) zijn een erkende oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, epidemiologische studies bevestigen dat reduceren van luchtverontreinigende stoffen leidt tot betere gezondheid. Hoewel het moeilijk is om de exacte mechanismen voor PM toxiciteit identificeren, wordt algemeen aangenomen dat PM toxiciteit te wijten is aan de reactieve zuurstofradicalen geproduceerd op het oppervlak, die gerelateerd is aan het oppervlak geassocieerde omgevingspersistent vrije radicalen. Van planten is bekend dat ze significante hoeveelheden PM adsorberen en zo de luchtkwaliteit verbeteren. Onze hypothese is dat de plant-geassocieerde bacteriën bezitten die plantengroei bevorderen (PGP), deze eigenschap en antioxidatieve capaciteit niet alleen een belangrijke rol spelen in het verminderen en ontgiftende PM, maar ook kan worden benut door middel van inenting. In dit project worden de bacteriële populaties geïsoleerd van Hedera helix groeiend in sterk vervuilde stedelijke gebieden. Geïsoleerde stammen worden gekenmerkt door hun potentieel PGP en antioxidatieve capaciteiten. Na een volledige genoom sequencing, worden de meest veelbelovende stammen geselecteerd voor enting experimenten. Dan worden niet-geïnoculeerde en geïnoculeerde planten blootgesteld aan gecontroleerde niveaus van PM in klimaatkamers. Vervolgens wordt proof of concept opgesteld met Hedera helix. Het effect van inoculatie geëvalueerd door beoordeling van PM en toxiciteit. Tenslotte, op basis van deze gegevens, wordt het ecosysteem dienst luchtzuivering gekwantificeerd en de positieve impact op de menselijke gezondheid gevalideerd.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2019