Project R-6146

Titel

Geluidsnormen in het wegverkeer (Onderzoek)

Abstract

De Vlaamse ombudsdienst wil graag een kortlopende studie laten uitvoeren omtrent geluidsnormen in verband met wegverkeer. Aanleiding voor deze studie zijn klachten van burgers rond dit topic. Daarom zou de ombudsdienst graag laten onderzoeken of er in de ons omringende (buur)landen regelgeving en/of normen bestaan inzake geluidsoverlast veroorzaakt door wegverkeer.

Periode

22 april 2015 - 12 mei 2015