Project R-6619

Titel

Reïnnervatie en revascularisatie van dentine-pulpa weefsel in een in vivo model van pulpa regeneratie waarbij er gebruik gemaakt wordt van een bioafbreekbare scaffold en humane dentale pulpa stamcellen (Onderzoek)

Abstract

Verschillende aandoeningen zoals tandbederf, parodontitis, traumatisch letsel of verschillende pathologische syndromen kunnen leiden tot het verlies of het ontbreken van een tand. Tandvervanging is niet alleen van belang voor esthetische redenen, maar ook voor functionele doeleinden. Aangezien de huidig gebruikte protheses vatbaar zijn voor biologische en mechanische tekortkomingen en anorganische pulpvervangingsmaterialen vaak leiden tot pulpnecrose is er dringend nood aan betere alternatieven. Tandweefselconstructie is een nieuwe veelbelovende therapeutische benadering met als doel het ontbrekende dentale pulpweefsel te vervangen met een biotechnologisch exemplaar. Het voornaamste principe van tandweefselconstructie is het gebruik van dentale stamcellen die in biocompatibele draagstructuren gezaaid worden, waardoor ze de juiste prikkels voorzien voor de creatie van een biocomplex, nl het dentale pulpweefsel. Aangezien zowel innervatie als vascularisatie een belangrijk aspect vormen van tandweefselconstructie, trachten we de re-innervatie en revascularisatie van een biotechnologische tandbeen-pulpweefsel door een combinatie te gebruiken van dentale pulpstamcellen en dentale pulpstamcellen die gesplitst werden in Schwann cellen in tandwortelsegmenten. Daarom zullen we onderzoeken of beide celpopulaties neurotrofe en angiogene factoren afscheiden die betrokken zijn in het aantrekken van gevoelszenuwen en bloedvezels, zowel bij in vitro als bij in vivo experimenten. Deze resultaten zullen de potentiële rol van stamcellen in de innervatie en vascularisatie van een weefseltechnologisch tandpulpweefsel verder achterhalen.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2019