Project R-7016

Titel

Blockade van de glycine receptor in de VTA verbetert subchronische PCP-geïnduceerde deficieten. (Onderzoek)

Abstract

Schizofrenie is een ernstige aandoening die voorkomt bij 1% van de algemene bevolking. Karakteriserend voor schizofrenie is de psychose, zijnde hallucinaties en wanen. Ontwikkeling van psychose wordt reeds gelikt aan de overactiviteit van dopamine neuronen in het mesencefalon. Onder normale omstandigheden geven deze neuronen dopamine vrij wanneer significante stimuli worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld nieuwe stimuli, of stimuli met een hoge intensiteit. Dit dopamine signaal bevordert de verwerking van deze stimuli in het striatum en bijgevolg, de gedragsmatige respons. Hyperdopaminerge activiteit in schizofrenie, echter, zorgt ervoor dat stimuli die normaal gezien genegeerd moeten worden toch als significant worden ervaren, wat zorgt voor hallucinaties. Wanen ontwikkelen dan als framewerk om de hallucinaties te begrijpen. Het moduleren van dopamine vrijgave kan dus zeer nuttig zijn in het behandelen van psychose. Hier zullen wij de modulerende rol van glycine receptoren op dopamine signalisatie bestuderen. Dopamine neuron activiteit wordt geinhibeerd door vrijgave van de neurotransmitter GABA. GABAerge neuronen worden op hun beurt geinhibeerd door de activatie van glycine receptoren op hun terminals. Blokkeren van glycine receptoren kan dus GABAerge activiteit doen toenemen, en wij hypothetiseren dat dit de hyperdopaminergia in schizofrenie kan tegenwerken. Om onze hypothese te toetsen zullen we de elektrofysiologische effecten van glycine blokkade testen in een gevalideerd muismodel van schizofrenie.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2018