Project R-6244

Titel

De analyse van RNA-Seq gegevens door veralgemeende lineaire modellen met normale en verwante willekeurige effecten (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is het aanpassen en toepassen van veralgemeende lineaire modellen met normale en verwante willekeurige effecten voor de analyse van RNA-Seq gegevens. Deze modellen corrigeren, in het bijzonder, voor overdispersie, wat één van de belangrijkste kenmerken van de RNA-Seq aantallen-verdeling is. Hiernaast laten deze modellen de introductie van willekeurige effecten op verschillende niveaus toe. Hierdoor kan er rekening gehouden worden met de onderliggende, hiërarchisch georganiseerde structuur van de RNA-Seq gegevens. Dankzij deze modellen kunnen de gegevens van complexe RNA-Seq experimenten, zoals experimenten met gekoppelde observaties, geanalyseerd worden. De deugdelijkheid van de resultaten van deze veralgemeende lineaire modellen zal onderzocht worden met gesimuleerde en reële gegevens.

Periode

01 oktober 2015 - 31 december 2017