Project R-6242

Titel

De microturbellariënfauna van Cuba met nadruk op de diversiteit en fylogenie van de Thalassotyphloplanida (Onderzoek)

Abstract

Onze kennis van de, snel verdwijnende, soortenrijkdom op aarde is nog steeds beperkt. Dit is niet in het minst het geval voor habitats die voornamelijk bewoond worden door microscopisch kleine dieren, zoals mariene zanden en wieren. In dit project zal de soortenrijkdom van een belangrijk deel van deze fauna, namelijk de vrijlevende platwormen, onderzocht worden in Cuba. Hoewel de Caraïben algemeen beschouwd worden als één van de meest biodiverse gebieden in de wereld, is er voor wat betreft deze fauna absoluut niets gekend in dit gebied. Dit project zal dan ook ongetwijfeld leiden tot de ontdekking van talrijke soorten en hogere taxa. Van een belangrijke groep mariene platwormen, de Thalassotyphloplanida, zijn de evolutionaire (fylogenetische) verwantschappen bovendien ongekend. In dit project zal dan ook voor deze groep een fylogenetische analyse uitgevoerd worden gebaseerd op verscheidene moleculaire merkers. Bovendien zullen morfologisch kenmerken geanalyseerd aan de hand van verschillende microscopische technieken, met als doel kenmerken te identificeren die diagnostisch zijn voor bepaalde groepen en die in de toekomst kunnen gebruikt worden om deze groepen makkelijker te identificeren. Bovendien zal nagegaan worden wat de meest waarschijnlijke toestand was in de voorouders van deze groepen en hoe de evolutie van de morfologische kenmerken verlopen is.

Periode

01 juli 2015 - 31 december 2018