Project R-6385

Titel

Placentaire moleculaire patronen, geassocieerd met prenatale omgevingsblootstelling, die effecten op de ontwikkeling van het zenuwstelsel in een vroege fase van het leven kunnen voorspellen. (Onderzoek)

Abstract

Prenatale blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren kan veranderingen induceren in de foetus waardoor deze een gewijzigde vatbaarheid heeft voor ziektes later in het leven. Veranderingen in het genoom, transcriptoom en epigenoom die de vorming van het neuro-hormonale systeem, energiehuishouding en metabolisme kunnen beïnvloeden worden verondersteld hierbij een belangrijke rol te spelen. De placenta is een belangrijk orgaan voor de initiële ontwikkeling van het foetale brein en lijkt een goede kandidaat om in utero blootstelling in kaart te brengen. De algemene hypothese van mijn project is om veranderingen te bestuderen in de pathways die geassocieerd zijn met fijnstof-blootstelling en die genomische, transcriptomische, epigenetische en proteomische veranderingen kunnen reflecteren in placentaweefsel en mogelijk kunnen bijdragen aan een verstoring in neurocognitieve ontwikkeling. Verschillende technieken zullen worden toegepast op placentabiopten van het ENVIRONAGE geboortecohort (n=500), o.a. op enkel-nucleotide polymorfismen en transcriptomische en epigenetische merkers. Potentiële doelwitten zijn genen van de 'transient-receptor-potential', 'brain-derived neurotrophic factor', dopaminerge en serotonerge pathways dewelke geassocieerd zijn met neurologische ontwikkeling. Het bestuderen van deze pathways is van groot belang voor het efficiënt voorkomen van schadelijke effecten veroorzaakt door blootstellingen uit de omgeving of levensstijl tijdens een kwetsbare periode van het leven.

Periode

01 oktober 2015 - 17 maart 2020