Project R-7091

Titel

iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa (Onderzoek)

Abstract

Het iSCAPE-project heeft tot doel de controle van de luchtkwaliteit en koolstof emissies in Europese steden te integreren en bevorderen binnen de context van de klimaatverandering door de ontwikkeling van duurzame en passieve luchtvervuiling-saneringsstrategieën, beleidsmaatregelen en gedragsveranderingsinitiatieven. Het zal het probleem aanpakken van de vermindering van de luchtverontreiniging op doel receptoren met een innovatieve KMO-aangestuurde benadering, gericht op het gebruik van "Passieve controlesystemen" in stedelijke ruimten. Verbeteringen in de kwaliteit van de lucht, microklimaat en gedragsaspecten van stadsbewoners zal worden bereikt door levensechte fysieke ingrepen toe te passen op het stedelijk weefsel om de ventilatie tarieven en dispersie patronen te wijzigen in de geselecteerde steden beoordeeld voor toekomstige klimaat wijzigings scenario's en vertegenwoordigers van verschillende culturele & levensstijlen in Europa. Via de aanpak van Living Labs zal het team een netwerk van implementeren van luchtkwaliteits- en meteorologische sensoren (zowel stationair en mobiel) en de voordelen evalueren, door middel van analyse en een pakket van up-to-date numerieke modellering, die verwacht worden van de interventies op een omgevings- en stadsbrede schaal voor verschillende aspecten, variërend van kwantificering van de concentratie van verontreinigingen tot blootstelling. iSCAPE kapselt het concept in van "slimme steden" door de bevordering van het gebruik van goedkope sensoren, geangageerde burgers in het gebruik van alternatieve oplossingsprocessen voor milieuproblemen. iSCAPE ondersteunt duurzame stedelijke ontwikkeling door het delen van resultaten met beleidsmakers en planners te promoten met behulp van lokale test-cases en het bieden van wetenschappelijk bewijs, kant-en-klare oplossingen die mogelijk leiden tot real-time operationele interventies. Deze geïntegreerde benadering omvat de ontwikkeling en beoordeling van een kader gericht op het veranderen van het mobiliteitsgedrag van mensen door het bestuderen van de processen en dynamieken die leiden tot meer veerkrachtige, gezonde en duurzame steden, door het samenbrengen van theorie van ruimtelijke ordening, openbare orde, stedelijke en ecologische sociologie en stadsgeografie.

Periode

01 september 2016 - 30 november 2019