Project R-6392

Titel

Onderzoek naar vervoersarmoede in Limburg en het opstellen van een actieplan. (Onderzoek)

Abstract

De opdracht bestaat uit 2 delen: 1. DEEL 1: Studie naar vervoersarmoede in Limburg (vast gedeelte) 2. DEEL 2: Opstellen van een actieplan (voorwaardelijk gedeelte) De studie (DEEL 1) zorgt ervoor dat de Provincie Limburg een betrouwbaar zicht krijgt op de problematiek van vervoersarmoede op haar grondgebied, specifiek toegepast op woon-werkverplaatsingen. Indien uit DEEL 1 blijkt dat het nemen van acties nodig en mogelijk is, dient in DEEL 2 van de opdracht een actieplan opgesteld te worden met acties die de Provincie Limburg of de lokale besturen kunnen nemen. Het gaat om plausibele acties die een oplossing bieden aan de deelproblemen die in de studie werden geïdentificeerd. Het bestuur kiest voor welke deelproblemen een onderzoek en afweging gebeurt.

Periode

01 september 2015 - 31 december 2017