Project R-7413

Titel

CO2 voor energie opslag (Onderzoek)

Abstract

De projectdoelstelling van EnOp is de ontwikkeling en demonstratie van embryonale CO2 omzettingstechnologieën voor de opslag van duurzaam opgewekte energie. Einddoel is een set van demonstrators en werkende pilots die zonlicht of duurzaam opgewekte elektriciteit omzetten in chemische energiedragers en/of specialty chemicals. CO2 is de eerste keus als uitgangsmateriaal. CO2 wordt meer en meer beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof voor de productie van chemicaliën. CO2 is de ultieme hernieuwbare grondstof. Het is overal en altijd beschikbaar in onbeperkte hoeveelheden. Het stelt geen problemen rond directe of indirecte wijzigingen in landgebruik. Het heeft geen of minimale impact op voedselvoorziening, landgebruik, water of biodiversiteit. En de milieu- en CO2-voetafdruk is lager dan voor petroleum- of zelfs op biomassa gebaseerde alternatieven (Carus, 2014). De natuur heeft reeds veel ervaring met de directe en indirecte omzetting van CO2. De natuur is namelijk in staat om energie op te slaan door CO2 en energie (zonlicht) op te slaan in de vorm van suikers. Deze energieopslag heeft een veel hogere rendement dan die van conventionele technieken (batterijopslag of waterstofopslag). De uitdaging is dit inzicht uit de natuur te vertalen naar een industrieel chemisch proces. Het uiteindelijke rendement van deze route kan daarmee 35 % hoger komen te liggen dan die van waterstof opslag. Deze inzichten zijn recentelijk bevestigd in het laboratorium en opgenomen in verschillende Low Carbon Roadmaps van de Europese Commissie.

Periode

01 september 2016 - 31 augustus 2019