Project R-6278

Titel

FWO reiskrediet voor een studieverblijf in het buitenland: Internationale Zomer School "Computer-ondersteund Co-operatieve Werken: Fundamenten, Methodes en Technologieën"

Abstract

Het onderwerp van de EUSSET zomerschool is 'Computer Supported Cooperative Work (CSCW): Foundations, Methods and Technologies'. Deze zomerschool is gericht op jonge onderzoekers geïnteresseerd in het CSCW veld, en doelt erop het bewustzijn van de uitdagingen in het veld te verhogen en de toepassingsgebieden van het CSCW te informeren voor zowel sociale studies en de ontwikkeling van collaboratieve technologieën. De EUSSET zomerschool combineert lezingen en praktijkworkshops geïnstrueerd door een groep van leidende onderzoekers van het CSCW veld en computerwetenschappen. Gegeven het beperkt aantal deelnemers (29 studenten), zullen leidende onderzoekers in staat zijn gerichte leiding te voorzien om te kunnen verdiepen in de inhoud en toegepaste theorie met behulp van case-studies als basis voor discussie.

Periode

24 augustus 2015 - 29 augustus 2015