Project R-7412

Titel

INTENSE (Onderzoek)

Abstract

Het INTENSE project is een geïntegreerd antwoord op de stijgende druk binnen de landbouwsector, met enerzijds de stijgende vraag naar voedsel en energie, en de steeds hogere kwaliteitseisen die aan de afgeleverde producten worden gesteld. Anderzijds stijgt aan de aanbodzijde de druk vanwege de suboptimale gewasopbrengsten, de verontreinigings- en vruchtbaarheidsgraad van beschikbare gronden, en de bijkomende randvoorwaarden aangaande waterkwaliteit, behoud van biodiversiteit en levering van ecosysteemdiensten. Deze uitdagingen dienen bekeken te worden in het licht van de wijzigende klimaatsomstandigheden, en de toenemende marginalisering van gronden. Om aan de stijgende vragen tegemoet te kunnen komen dienen alle potentiële landbouwgronden optimaal te worden ingezet, rekening houdend met de leefomgeving, en de wijzigende klimaatsomstandigheden. Dit project is een Europese samenwerking met case studies in Noorwegen, Polen, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De experimenten focussen op duurzame intensifiëring van marginale landbouwgronden. De focus op bodemkwaliteit is niet vernieuwend maar het gebruik van bodemleven als indicator voor bodemkwaliteit en -gezondheid is erg vernieuwend voor vele belanghebbenden. Het gebruik van bodemadditieven is zeer positief. In Spanje was het gebruik van bodemadditieven positief op twee verschillende en zeer arme bodems. Het grootste effect werd waargenomen in de bodem van de armste kwaliteit. Verder naar het noorden in Europa, waar het water minder beperkt is, kan het gebruik van organische bodemadditieven het gebruik van minerale meststoffen vervangen. Transformatie van compost en mest tot pellets geeft gebruiksvriendelijker en aantrekkelijkere bodemadditieven. Deze transformatie is noodzakelijk, vooral om nutriënten te kunnen gebruiken uit gebieden in Europa met een overschot. Geconcentreerde voedingsstoffen in droge pellets en korrels zorgen voor minder energie-intensief transport van de meststoffen. Transformatie van biomassa door pyrolyse levert energie en biochar op. De energie kan worden gebruikt om mest en op compost gebaseerde materialen te verwerken tot meststoffen die minerale meststoffen kunnen vervangen. Biochar moet echter verder worden onderzocht om methoden en behandelingen te vinden die de kool met voedingsstoffen kunnen laden. Intensivering van voedsel- en biomassaproductie kan worden bereikt door rekening te houden met de lokale beschikbare bodemnutriënten en -omstandigheden. Bodemadditieven kunnen bijdragen aan een efficiëntere cyclus van nutriënten en efficiënter gebruik van water.

Periode

01 april 2016 - 31 maart 2019